Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)

 

Y cefndir

 

Yn dilyn y bleidlais i adael yr UE yn y Refferendwm a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2016, sefydlwyd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i edrych ar y goblygiadau i Gymru wrth i'r Deyrnas Unedig adael yr Undeb Ewropeaidd.

 

Bydd Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi diweddariadau rheolaidd wrth i'r broses o adael fynd rhagddi dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf.

 

Os hoffech inni anfon hwn atoch, e-bostiwch 

SeneddMADY@cynulliad.cymru

 

Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)

 

Mae’r diweddariad Brexit yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau sy’n berthnasol i Gymru o ran gadael yr Undeb Ewropeaidd. Mae’n cynnwys adrannau ar waith y Cynulliad a Llywodraeth Cymru, yr UE, y DU, yr Alban, ac Iwerddon. Gellir gweld y rhifyn diweddaraf yma:

 

Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd – 1 Hydref 2019 (PDF 2MB)

 

 

Adroddiad monitro ynglŷn a gadael â’r Undeb Ewropeaidd

 

Mae adroddiad monitro Brexit yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau ymadael Llywodraeth y DU â'r UE. Yn y papur hwn ceir crynodeb o’r datblygiadau, y dogfennau a’r ddeddfwriaeth ddiweddaraf. Ceir ynddo hefyd ddadansoddiad o’r prif faterion sydd o ddiddordeb i’r Pwyllgor Materion Allanol a chrynodeb o ymateb Llywodraeth Cymru i’r datblygiadau diweddaraf. Gellir gweld yr adroddiad monitro diweddaraf yma:

 

Adroddiad monitro ynglŷn a gadael â’r Undeb Ewropeaidd – 18 Medi 2019 (PDF 1MB)

 

 

 

 

 

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/09/2016

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Papurau cefndir

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu