Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Craffu ar Gyfrifon

O 2014, cytunodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ystyried cyfrifon detholiad o sefydliadau yng Nghymru a ariennir gan y trethdalwyr. Roedd hyn yn rhan o becyn o ffyrdd newydd o weithio. Mae’r Pwyllgor wedi parhau â’r maes gwaith hwn yn y Pumed Cynulliad.

 

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Inquiry_Stage_01.jpg

 

Yn nhymor yr hydref 2019, bydd y Pwyllgor yn ystyried gyfrifon y cyrff a ganlyn:

 

 • Comisiwn y Cynulliad
 • Llywodraeth Cymru

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Comisiwn y Cynulliad

 

 

 

2. Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

Yn nhymor yr hydref 2018, ystyriodd y Pwyllgor gyfrifon y cyrff a ganlyn:

 

 • Comisiwn y Cynulliad
 • Amgueddfa Cymru
 • Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
 • Llywodraeth Cymru

 

Bydd y Pwyllgor yn parhau i fonitro’r gweithrediad o argymhellion adroddiad craffu ar gyfrifon 2017-18 a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2019.

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Comisiwn y Cynulliad

Manon Antoniazzi
Suzy Davies AC – Comisiynydd ar gyfer Cyllideb a Llywodraethiant
Nia Morgan

8 Hydref 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Nick Bennett
Katrin Shaw
David Meaden

8 Hydref 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. Llywodraeth Cymru

Shan Morgan
David Richards
Gawain Evans
Peter Kennedy
Peter Ryland

15 Hydref 2018

Darllen trawsgrifiad Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4. Amgueddfa Cymru

David Anderson
Neil Wicks
Nia Williams

22 Hydref 2018

Darllen trawsgrifiad Sesiwn Dystiolaeth 4

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

 

Yn nhymor yr hydref 2017, ystyriodd Pwyllgor gyfrifon y cyrff a ganlyn:

 

 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Comisiwn y Cynulliad
 • Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Chwaraeon Cymru
 • Llywodraeth Cymru

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Sophie Howe Helen Verity

2 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1 (PDF 641KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Llywodraeth Cymru

Shan Morgan David Richards Gawain Evans Peter Kennedy

2 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2 (PDF 641KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. Comisiwn y Cynulliad

Manon Antoniazzi
Suzy Davies AC - Comisiynydd y Gyllideb a Llywodraethu

Nia Morgan

9 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3 (PDF 541KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4. Chwaraeon Cymunedol

Sarah Powell Peter Curran

9 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4 (PDF 541KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

5. Cyngor Celfyddydau Cymru

Nick Capaldi
Gwyn Williams

6 Tachwedd 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 5 ar Senedd TV

6. Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Linda Tomas

Rhodri Glyn Thomas
David Michael

6 Tachwedd 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 6

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 6 ar Senedd TV

 

Yn 2016, trafododd y Pwyllgor cyfrifon y cyrff a ganlyn:

 • Comisiwn y Cynulliad
 • Gyrfa Cymru
 • Estyn
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW)
 • Llywodraeth Cymru

 

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Inquiry_Stage_05.jpg

 

Hynt yr ymchwiliad – hydref 2016

 

Mae’r tabl canlynol yn nodi dyddiadau a chynnwys y sesiynau tystiolaeth yn ystod yr ymchwiliad yn 2016.

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Comisiwn y Cynulliad

19 Medi 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1 (PDF 196KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Gyrfa Cymru

26 Medi 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2 (PDF 390KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. CCAUC

26 Medi 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3 (PDF 390KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4. Estyn

26 Medi 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4 (390KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

5. Llywodraeth Cymru

3 Hydref 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5 (PDF 254KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 5 ar Senedd TV

 

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/08/2016

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu