Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Craffu ar Gyfrifon

O 2014, cytunodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ystyried cyfrifon detholiad o sefydliadau yng Nghymru a ariennir gan y trethdalwyr. Roedd hyn yn rhan o becyn o ffyrdd newydd o weithio. Mae’r Pwyllgor wedi parhau â’r maes gwaith hwn yn y Pumed Cynulliad.

 

 

Yn nhymor yr hydref 2019, bydd y Pwyllgor yn ystyried gyfrifon y cyrff a ganlyn:

 

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Comisiwn y Cynulliad

Manon Antoniazzi
Suzy Davies AC – Comisiynydd ar gyfer Cyllideb a Llywodraethiant
Nia Morgan

30 Medi 2019

Darllen trawsgrifiad o’r Sesiwn Dystiolaeth

Gwylio’r Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

2. Llywodraeth Cymru

Shan Morgan

Gawain Evans

Peter Kennedy

David Richards

7 Hydref 2019

Darllen trawsgrifiad o’r Sesiwn Dystiolaeth

Gwylio’r Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

3. Llywodraeth Cymru

Shan Morgan

Andrew Slade

Peter Ryland

Gawain Evans

David Richards

 

21 Hydref 2019

Darllen trawsgrifiad o’r Sesiwn Dystiolaeth

Gwylio’r Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

4. Llywodraeth Cymru

Shan Morgan

Gawain Evans

Peter Kennedy

David Richards

11 Tachwedd 2019

Darllen trawsgrifiad o’r Sesiwn Dystiolaeth

Gwylio’r Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

 

Yn nhymor yr hydref 2018, ystyriodd y Pwyllgor gyfrifon y cyrff a ganlyn:

 

 • Comisiwn y Cynulliad
 • Amgueddfa Cymru
 • Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
 • Llywodraeth Cymru

 

Bydd y Pwyllgor yn parhau i fonitro’r gweithrediad o argymhellion adroddiad craffu ar gyfrifon 2017-18 a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2019.

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Comisiwn y Cynulliad

Manon Antoniazzi
Suzy Davies AC – Comisiynydd ar gyfer Cyllideb a Llywodraethiant
Nia Morgan

8 Hydref 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Nick Bennett
Katrin Shaw
David Meaden

8 Hydref 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. Llywodraeth Cymru

Shan Morgan
David Richards
Gawain Evans
Peter Kennedy
Peter Ryland

15 Hydref 2018

Darllen trawsgrifiad Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4. Amgueddfa Cymru

David Anderson
Neil Wicks
Nia Williams

22 Hydref 2018

Darllen trawsgrifiad Sesiwn Dystiolaeth 4

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

 

Yn nhymor yr hydref 2017, ystyriodd Pwyllgor gyfrifon y cyrff a ganlyn:

 

 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Comisiwn y Cynulliad
 • Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Chwaraeon Cymru
 • Llywodraeth Cymru

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Sophie Howe Helen Verity

2 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1 (PDF 641KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Llywodraeth Cymru

Shan Morgan David Richards Gawain Evans Peter Kennedy

2 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2 (PDF 641KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. Comisiwn y Cynulliad

Manon Antoniazzi
Suzy Davies AC - Comisiynydd y Gyllideb a Llywodraethu

Nia Morgan

9 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3 (PDF 541KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4. Chwaraeon Cymunedol

Sarah Powell Peter Curran

9 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4 (PDF 541KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

5. Cyngor Celfyddydau Cymru

Nick Capaldi
Gwyn Williams

6 Tachwedd 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 5 ar Senedd TV

6. Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Linda Tomas

Rhodri Glyn Thomas
David Michael

6 Tachwedd 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 6

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 6 ar Senedd TV

 

Yn 2016, trafododd y Pwyllgor cyfrifon y cyrff a ganlyn:

 • Comisiwn y Cynulliad
 • Gyrfa Cymru
 • Estyn
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW)
 • Llywodraeth Cymru

 

 

Hynt yr ymchwiliad – hydref 2016

 

Mae’r tabl canlynol yn nodi dyddiadau a chynnwys y sesiynau tystiolaeth yn ystod yr ymchwiliad yn 2016.

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Comisiwn y Cynulliad

19 Medi 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1 (PDF 196KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Gyrfa Cymru

26 Medi 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2 (PDF 390KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. CCAUC

26 Medi 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3 (PDF 390KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4. Estyn

26 Medi 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4 (390KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

5. Llywodraeth Cymru

3 Hydref 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5 (PDF 254KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 5 ar Senedd TV

 

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/08/2016

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu