Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Lobïo

Cynhaliodd Pwyllgor Safonau Ymddygiad y Pedwerydd Cynulliad adolygiad, a arweiniodd at adroddiad ar gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2013, yn ystyried y gyfundrefn lobïo a oedd ar waith bryd hynny yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Argymhellodd y Pwyllgor hwnnw fod y Pwyllgor a fyddai’n ei olynu yn y Pumed Cynulliad yn trafod sut yr oedd deddfwriaeth y DU a deddfwriaeth yr Alban, ynghyd â’r dull a fabwysiadwyd yng Ngogledd Iwerddon o ymdrin a lobïo, yn gweithredu ac a oeddent yn gwireddu’r nod o fod yn fwy tryloyw.

 

Mae’r Pwyllgor wedi cynnal ymchwiliad i lobïo ac mae’n trafod yr adroddiad drafft ar yr ymchwiliad hwn ar hyn o bryd.

 

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/08/2016

Considered on: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu