Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Is-ddeddfwriaeth sy'n ddarostyngedig i weithdrefnau eraill

Rôl y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yw ystyried a chyflwyno adroddiad ar is-ddeddfwriaeth a osodir gerbron y Cynulliad.

 

Mae cyfran fach iawn o is-ddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru yn destun gweithdrefnau penodol a amlinellir yn y ddeddf alluogi. Mae'r gweithdrefnau hyn yn cynnwys:

 

(i) gweithdrefnau uwchgadarnhaol, er enghraifft y drefn a nodir yn adran 19 o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus 2011;

 

(ii) y weithdrefn gadarnhaol dros dro, er enghraifft y weithdrefn a nodir yn adrannau 25(2) a (3) o Ddeddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017;

 

(iii) y weithdrefn drafft negyddol, er enghraifft y weithdrefn a nodir yn adrannau 144ZF(5) i (7) o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991;

 

(iv) Is-ddeddfwriaeth sy’n ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol ddyrchafedig (a elwir weithiau'n weithdrefn uwchgadarnhaol);

 

(v) Is-ddeddfwriaeth yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol a wnaed;

 

(vi) Is-ddeddfwriaeth sy'n ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol dros dro; a

 

(vii) Is-ddeddfwriaeth sy'n ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol ddrafft.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/05/2016

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu