Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cylchlythyr ar Bwyllgorau a Deddfwriaeth - y Pedwerydd Cynulliad

 

Mae’r cylchlythyr yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am waith pwyllgorau’r Cynulliad a hynt Biliau sy’n cael eu hystyried gan y Cynulliad.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/02/2016

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Menter a Busnes - y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu