Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Deddfwriaeth a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Cyllid gan y Pwyllgor Busnes (Y Pedwerydd Cynulliad)

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.9, pan gaiff Bil ei gyflwyno, rhaid i’r Pwyllgor Busnes benderfynu a yw am ei gyfeirio at bwyllgor cyfrifol er mwyn iddo ystyried yr egwyddorion cyffredinol.

Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y biliau a ganlyn at y Pwyllgor Cyllid er mwyn iddo ystyried a chyflwyno adroddiad ar eu hegwyddorion cyffredinol:

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/08/2015

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu