Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cofrestr Buddiannau

Vaughan Gething AC

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Priod Cyfreithiwr gyda Thompsons Solicitors LLP
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Tocynnau a lletygarwch gan Undeb Rygbi Cymru ar gyfer gem rygbi Cymru yn erbyn Iwerddon
Aelod 2 x tocyn lletygarwch ar gyfer gêm rhwng Cymru a Seland Newydd ddydd Sadwrn 25 Tachwedd 2017 gan Centrica - Gwerth y tocynnau yn llai na £100 yr un
Aelod, priod a phlentyn dibynnol Tocynnau a lletygarwch ar gyfer Monster Jam ar 19 Mai 2018 gan Undeb Rygbi Cymru.
Aelod Tocynnau ar gyfer Monster Jam ar 18 Mai 2019 gan Undeb Rygbi Cymru.
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Ymgeisydd Talwyd holl dreuliau etholiad y Cynulliad 2016 gan Blaid Lafur yr Etholaeth
Aelod Rhoddion i ymgyrch arweinyddiaeth Llafur Cymru gan: - Signature Living Hotels Ltd - HSG Facilities Management - Dr Has Shah - Aditya Singal - Neal Soil Supplies - Jacqui Walmsley - Atlantic Recycling Ltd - David Alison - Raj Aggarwal - Mrs Raj Singhal - Cardiff Demolition - Maxx Securities (rheoli asedau) - Plaid Gydweithredol Llundain - Plaid Gydweithredol Cymru - GMB Cymru - Smart Solutions (gwasanaethau ricriwtio) - Community Union - Parag Singhal - Maxx Securities
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Priod Perchennog eiddo preswyl yng Nghaer
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Cynulliad
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
DimDim

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Dim

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r Aelod Cynulliad Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contra
DimDim
transparent

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu