Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Radio yng Nghymru

Diben yr ymgynghoriad

Hoffai'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ymgynghoriad ynghylch Radio yng Nghymru.

 

Cylch gorchwyl:

 

  • Asesu:
  • i ba raddau y mae gwasanaethau radio BBC Cymru Wales, gwasanaethau radio masnachol a gwasanaethau radio cymunedol yn bodloni anghenion cynulleidfaoedd yng Nghymru;
  • effaith bosibl dadreoleiddio radio masnachol ar gynulleidfaoedd yng Nghymru;
  • strwythurau perchnogaeth radio masnachol a’u heffaith ar gynnwys lleol;
  • effaith technegol newydd ar gynnwys lleol;
  • cynaliadwyedd ariannol gwasanaethau radio cymunedol yng Nghymru, a
  • pha mor addas yw seilwaith darlledu radio Cymru

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Pierhead Street
Caerdydd
CF99 1NA

Email: SeneddDGCh@cynulliad.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu