Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru)

Diben yr ymgynghoriad

Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru), Bil Llywodraeth, a gyflwynwyd gan Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ. Maer Pwyllgor Busnes wedi cyfeirior Bil at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Gwybodaeth am y Bil

Bwriad Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru) yw cryfhau a gwella atebolrwydd Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru a’r modd y maent yn cael eu llywodraethu, ac diogelu annibynniaeth a gwrthrychedd yr Archwilydd ar yr un pryd.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Sarah Beasley

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu