Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

A ddylid newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru?

Diben yr ymgynghoriad

Mae Comisiwn y Cynulliad am ofyn barn Aelodau'r Cynulliad, rhanddeiliaid eraill ac aelodau'r cyhoedd ynghylch cynnig i newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

http://assembly.wales/SiteCollectionImages/Visiting%20images/header%20image.png 


Pam nawr?

Mae Deddf Cymru 2017 yn gosod fframwaith cyfansoddiadol newydd i Gymru. Mae’n newid y setliad datganoli i fodel cadw pwerau a bydd yn rhoi pwerau i'r Cynulliad wneud ei drefniadau ei hun o ran y system etholiadol a'i weithdrefnau mewnol, gan gynnwys rhoi'r pŵer iddo newid ei enw.

Y Deddf hwn yw'r diweddaraf ymhlith nifer o newidiadau i bwerau'r Cynulliad ers ei sefydlu. Mae'r Cynulliad bellach yn gweithio fel unrhyw Senedd arall - gall ddeddfu yng Nghymru a chytuno ar drethi yng Nghymru.

Mae Comisiwn y Cynulliad yn teimlo ei bod yn bryd ystyried p'un ai 'Cynulliad Cenedlaethol Cymru' yw'r enw mwyaf cywir ai peidio ar gyfer y sefydliad o ystyried ei gyfrifoldebau ychwanegol. Mae wedi lansio'r ymgynghoriad isod yn gofyn eich barn.

Am ragor o wybodaeth ynghylch swyddogaeth a chyfrifoldebau'r Cynulliad, sydd wrthi'n newid yn gyson, ac i ddeall sut y gallai newid ei enw, darllenwch ddogfen yr ymgynghoriad yn llawn.


Sut i gymryd rhan

Mae dwy ffordd o fynegi eich barn:

  • Rhowch wybod inni beth ydych chi'n ei feddwl trwy lenwi'r arolwg ar-lein

http://assembly.wales/SiteCollectionImages/Visiting%20images/checkmark.png 

http://assembly.wales/SiteCollectionImages/Visiting%20images/pen%20writing.png

Cyfeiriad:

FREEPOST CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU

Ysgrifennwch ar gefn yr amlen: At sylw Ysgrifenyddiaeth Comisiwn y Cynulliad

 

Am ragor o wybodaeth ynghylch yr ymgyngoriad, ewch i Cwestiynau cyffredin


Dyddiad cau: 03 Mawrth 2016

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Ysgrifenyddiaeth Comisiwn y Cynulliad
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Email: ComisiwnyCynulliad.Ymgynghori@cynulliad.cymru
Telephone: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu