Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Gwasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol yng Nghymru

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Cynhaliodd Pwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru ymchwiliad i wasanaethau bysiau a thrafnidiaeth gymunedol yng Nghymru.

 

Gofynnodd y Pwyllgor am farn ynghylch:

 

  • Sefyllfa bresennol y sector bysiau a thrafnidiaeth gymunedol yng Nghymru, gan gynnwys y rhesymau dros y gostyngiad diweddar mewn gwasanaethau bysiau cofrestredig a nifer y teithwyr bysiau fel ei gilydd.
  • Effaith gymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd y gostyngiad diweddar yn y gwasanaethau bysiau a nifer y teithwyr.
  • Y manteision arfaethedig, neu fel arall, o ddatganoli pwerau dros gofrestru bysiau a gynigiwyd ym Mhapur Gorchymyn Llywodraeth y DU -  Pwerau at Bwrpas: Tuag at Setliad Datganoli sy’n Para’ ym mis Chwefror 2015, ac a fyddai pwerau pellach i reoleiddio’r diwydiant bysiau yn ddymunol.
  • Y camau y dylid eu cymryd i sicrhau bod gwasanaethau bysiau a thrafnidiaeth gymunedol yn diwallu anghenion Cymru.

 

Datgelu gwybodaeth

Mae rhagor o fanylion am sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth yn www.cynulliad.cymru/cy/help/privacy/Pages/help-inquiry-privacy.aspx. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi ystyried y manylion hyn yn ofalus cyn cyflwyno gwybodaeth i'r Pwyllgor.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu