Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Manylion cyswllt

Nychdod Cyhyrol.

Bethan Sayed AC (Cadeirydd)

Unit 2
Brunel Way
Baglan Energy Park
Port Talbot
SA11 2FP

01639 820 530

Bethan.Sayed@cynulliad.cymru

Neil Hamilton AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

0300 200 7422

Neil.Hamilton@cynulliad.cymru

Mike Hedges AC

97 Pleasant Street
Morriston
Abertawe
SA6 6HJ

01792 790621

Mike.Hedges@cynulliad.cymru

Mark Isherwood AC

Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn
5 Halkyn Street
Treffynnon
CH8 7TX

01352 710232

Mark.Isherwood@cynulliad.cymru

Huw Irranca-Davies AC

Uned 2
112-113 Commercial Street
Maesteg
CF34 9DL

0300 200 7105

Huw.Irranca-Davies@cynulliad.cymru

Jonathan Kingsley

(Ni roddir cyfeiriad)

Dr Gareth Llewelyn FRCP

(Ni roddir cyfeiriad)

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu