Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Manylion cyswllt

Aelodau Cynulliad

Mick Antoniw AC

10 Market Street
Pontypridd
CF37 2ST

0300 200 7309

Mick.Antoniw@cynulliad.cymru

Rhun ap Iorwerth AC

1B Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7DU

01248 723 599

rhun.apiorwerth@cynulliad.cymru

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Uned 1
Fairoak House
15-17 Church Road
Casnewydd
NP19 7EJ

01633 220022

Mohammad.Asghar@cynulliad.cymru

Gareth Bennett AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

0300 200 7263

Gareth.Bennett@cynulliad.cymru

Hannah Blythyn AC

38 Stryd Yr Eglwys
Y Fflint
Sir Y Fflint
CH6 5AE

0300 200 7132

Hannah.Blythyn@cynulliad.cymru

Dawn Bowden AC

110 Stryd Fawr
Merthyr Tudful
CF47 8AP

0300 200 7170

Dawn.Bowden@cynulliad.cymru

Michelle Brown AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Michelle.Brown@cynulliad.cymru

Jayne Bryant AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
Caerdydd

01633 376627

Jayne.Bryant@cynulliad.cymru

Angela Burns AC

County Chambers
Stryd Warren
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 7JS

01834 843 052

Angela.Burns@cynulliad.cymru

Hefin David AC

Bargoed YMCA
Aeron Place
Gilfach
Bargoed
CF81 8JA

01443 838542

Hefin.David@cynulliad.cymru

Alun Davies AC

23 Beaufort Street
Brynmawr
Blaenau Gwent
NP23 4AQ

01495 311 160

Alun.Davies@cynulliad.cymru

Andrew RT Davies AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

0300 200 7227

AndrewRT.Davies@cynulliad.cymru

Paul Davies AC

20 Stryd y Farchnad Uchaf
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1QA

01437 766425

Paul.Davies@cynulliad.cymru

Suzy Davies AC

Cornhill Chambers
8 Christina Street
Abertawe
SA1 4EW

0300 200 7209

Suzy.Davies@cynulliad.cymru

Mark Drakeford AC

395 Cowbridge Road East
Treganna
Caerdydd
CF5 1JG

029 2022 3207

Mark.Drakeford@cynulliad.cymru

Dafydd Elis-Thomas AC

7 Bank Place
Porthmadog
LL49 9AA

01766 515028

Dafydd.Elis-Thomas@cynulliad.cymru

Rebecca Evans AC

9 Heol Pontarddulais
Gorseinon
Abertawe
SA4 4FE

01792 899 081

Rebecca.Evans@cynulliad.cymru

Janet Finch-Saunders AC

29 Stryd Madog
Llandudno
LL30 2TL

01492 871 198

Janet.Finch-Saunders@cynulliad.cymru

Russell George AC

13 Parker's Lane
Y Drenewydd
SY16 2LT

0300 200 7206

Russell.George@cynulliad.cymru

Vaughan Gething AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

0300 200 7150

Vaughan.Gething@cynulliad.cymru

John Griffiths AC

7 fed Llawr
Clarence House
Clarence Place
Casnewydd
NP19 7AA

01633 222 302

John.Griffiths@cynulliad.cymru

Lesley Griffiths AC

Tŷ Vernon
41 Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 2NS

01978 355743

Lesley.Griffiths@cynulliad.cymru

Llyr Gruffydd AC

Canolfan Busnes Birch House
Hen Lon Parcwr
Rhutun
Sir Ddinbych
LL15 1NA

01824 703 593

Llyr.Gruffydd@cynulliad.cymru

Siân Gwenllian AC

8 Stryd y Castell
Caernarfon
LL55 1SE

01286 672076

Sian.Gwenllian@cynulliad.cymru

Neil Hamilton AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

0300 200 7422

Neil.Hamilton@cynulliad.cymru

Mike Hedges AC

97 Pleasant Street
Morriston
Abertawe
SA6 6HJ

01792 790621

Mike.Hedges@cynulliad.cymru

Vikki Howells AC

27 High Street
Aberdâr
CF44 7AA

01685 881 388

Vikki.Howells@cynulliad.cymru

Jane Hutt AC

115 High Street
Y Barri
CF62 7DT

01446 740981

Jane.Hutt@cynulliad.cymru

Huw Irranca-Davies AC

Uned 2
112-113 Commercial Street
Maesteg
CF34 9DL

0300 200 7105

Huw.Irranca-Davies@cynulliad.cymru

Mark Isherwood AC

Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn
5 Halkyn Street
Treffynnon
CH8 7TX

01352 710232

Mark.Isherwood@cynulliad.cymru

Julie James AC

Llawr 1af
Stryd y Gwynt
Abertawe
SA1 1DP

01792 460 836

Julie.James@cynulliad.cymru

Delyth Jewell AC

1 Griffiths Building
Victoria Terrace
Newbridge
Caerphilly
NP11 4ET

0300 200 7138

Delyth.Jewell@cynulliad.cymru

Ann Jones AC

The Hub
69-71 Ffordd Wellington
Y Rhyl
LL18 1BE

01745 332813

Ann.Jones@cynulliad.cymru

Caroline Jones AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Caroline.Jones@cynulliad.cymru

Carwyn Jones AC

1st/2nd Floor Suites
3 Cross Street
Pen-y-bont
CF31 1EX

01656 664320

Carwyn.Jones@cynulliad.cymru

Elin Jones AC

Ty Goronwy
32 Heol y Wig
Aberystwyth
SY23 2LN

01970 624 516

Elin.Jones@cynulliad.cymru

Helen Mary Jones AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

0300 200 6565

HelenMary.Jones@cynulliad.cymru

Mandy Jones AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

01248 717 052

mandy.jones@cynulliad.cymru

Dai Lloyd AC

Uned 2
Ffordd Brunel
Parc Ynni Baglan
Baglan
SA11 2FP

0300 200 7255

Dai.Lloyd@cynulliad.cymru

Neil McEvoy AC

321 Cowbridge Road East
Treganna
Caerdydd
CF5 1JD

0300 200 7434

Neil.McEvoy@cynulliad.cymru

David Melding AC

Swyddfa 2
20 Pantbach Road
Birchgrove
Caerdydd
CF14 1UA

029 2062 3088

David.Melding@cynulliad.cymru

Jeremy Miles AC

7 High Street
Pontardawe
Abertawe
SA8 4HU

01792 869993

Jeremy.Miles@cynulliad.cymru

Darren Millar AC

Parc Busnes Gogledd Cymru
Abergele
LL22 8LJ

0300 200 6206

Darren.Millar@cynulliad.cymru

Eluned Morgan AC

19 Cartlett
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2LH

03002007310

Eluned.Morgan@cynulliad.cymru

Julie Morgan AC

17 Plasnewydd
Whitchurch
Caerdydd
CF14 1NR

0300 200 6241

Julie.Morgan@cynulliad.cymru

Lynne Neagle AC

73 Heol Trosnant Uchaf
Pont-y-pŵl
NP4 8AU

01495 740 022

Lynne.Neagle@cynulliad.cymru

Rhianon Passmore AC

208 Y Stryd Fawr
Coed Duon
NP12 1AJ

01495 225 162

Rhianon.Passmore@cynulliad.cymru

Adam Price AC

37 Wind Street
Rhydaman
SA18 3DN

01269 597 677

Adam.Price@cynulliad.cymru

Nick Ramsay AC

The Grange
16 Maryport Street
Brynbuga
NP15 1AB

01291 674898

Nicholas.Ramsay@cynulliad.cymru

Jenny Rathbone AC

165 Albany Road
Caerdydd
CF24 3NT

029 2025 6255

Jenny.Rathbone@cynulliad.cymru

Mark Reckless AC

20 Commercial Street
Pontypool
Torfaen
NP4 6JS

0300 200 7371

Mark.Reckless@cynulliad.cymru

David Rees AC

Water Street Business Centre
Water Street
Port Talbot
SA12 6LF

01639 870779

David.Rees@cynulliad.cymru

David J Rowlands AC

20 Commercial Street
Pontypool
Torfaen
NP4 6JS

0300 200 7235

DavidJ.Rowlands@cynulliad.cymru

Jack Sargeant AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

0300 200 6565

Jack.Sargeant@cynulliad.cymru

Bethan Sayed AC

Unit 2
Brunel Way
Baglan Energy Park
Port Talbot
SA11 2FP

01639 820 530

Bethan.Sayed@cynulliad.cymru

Ken Skates AC

Unit 22
The Malthouse Business Centre
Regent Street
Llangollen
LL20 8HS

0300 200 7114

Ken.Skates@cynulliad.cymru

Lee Waters AC

43 Pottery Street
Llanelli
Carmarthenshire
SA15 1SU

01554 774 902

Lee.Waters@cynulliad.cymru

Joyce Watson AC

3 Heol Gocht
Caerfyrddin
SA31 1QL

01267 233 448

Joyce.Watson@cynulliad.cymru

Kirsty Williams AC

4 Water Gate
Aberhonddu
LD3 9AN

01874 625739

Kirsty.Williams@cynulliad.cymru

Leanne Wood AC

68 Heol Pontypridd
Porth
CF39 9PL

01443 681420

Leanne.Wood@cynulliad.cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu