Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Rhestr bostio

Gamblo Problemus

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

I ddefnyddio'r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ac ati' i ddogfen Word I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad 2, Cyfeiriad 3, Cyfeiriad 4, Cod post, Ffôn_Cynulliad, Ffôn_Etholaeth, Ebost
Mick Antoniw AC, 10 Market Street, Pontypridd, , , CF37 2ST, 0300 200 7309, , Mick.Antoniw@cynulliad.cymru
Dawn Bowden AC, 110 Stryd Fawr, Merthyr Tudful, , , CF47 8AP, 0300 200 7170, , Dawn.Bowden@cynulliad.cymru
Jayne Bryant AC, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , Caerdydd, 01633 376627, , Jayne.Bryant@cynulliad.cymru
Dai Lloyd AC, Uned 2, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Baglan, SA11 2FP, 0300 200 7255, , Dai.Lloyd@cynulliad.cymru
Darren Millar AC, Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, , , LL22 8LJ, 0300 200 6206, , Darren.Millar@cynulliad.cymru
Jenny Rathbone AC, 165 Albany Road, Caerdydd, , , CF24 3NT, 029 2025 6255, , Jenny.Rathbone@cynulliad.cymru
John Griffiths AC, 7 fed Llawr, Clarence House, Clarence Place, Casnewydd, NP19 7AA, 01633 222 302, , John.Griffiths@cynulliad.cymru
Wynford Ellis Owen, (Ni roddir cyfeiriad)

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu