Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Calendr digwyddiadau
28 Ionawr 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

12.30

AC(5)2019(1), Comisiwn y Cynulliad - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

29 Ionawr 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.15 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Mae'n bryd cael tâl gwell - lansio ymgyrch USDAW i fynd i'r afael â thlodi mewn gwaith

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Gwneud y gorau o werth prentisiaethau yng Nghymru

30 Ionawr 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

09.00 - 12.00

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.00 - 12.00

Ymweliad Pwyllgor, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Lleoliad Allanol

09.30 - 11.15

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Bwyd y dyfodol gydag

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansiad meddal cerflun Rhodri Morgan

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

31 Ionawr 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

09.00 - 15.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Dirprwyaeth Fasnach Tyfu Canolbarth Cymru

09.15 - 12.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

11.00 - 14.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol - Digwyddiad rhanddeiliaid

1 Chwefror 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

09.30 - 16.00

DIGWYDDIAD: Cystadleuaeth Sgiliau Cymru – y Rownd Derfynol ar Fenter

2 Chwefror 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

3 Chwefror 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

4 Chwefror 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

13.15 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 15.35

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

5 Chwefror 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

12.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Gwasanaeth Addysg yr Eglwys Gatholig - Derbyniad ar gyfer Aelodau’r Cynulliad

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

6 Chwefror 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

09.15 - 12.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 12.45

Drafft, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Gwobrau Dysgwr y Flwyddyn Mynediad i Addysg Uwch

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Gweithredu dros Blant – Build Sound Minds

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

7 Chwefror 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.00 - 12.30

External Visits, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Lleoliad Allanol

18.00 - 22.00

DIGWYDDIAD: Dydd Miwisg Cymru @ y Senedd

8 Chwefror 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

9 Chwefror 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

10.30 - 16.30

DIGWYDDIAD: Mis Hanes LHDT

10 Chwefror 2019 DYDD SUL 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu