Calendr digwyddiadau
Digwyddiadau Ystâd y Cynulliad
25 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
13.45 - 18.00

DIGWYDDIAD: Y Rhuban Wen

26 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf Cymru-Rwmania

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Arddangosfa o Brosiect Cynnydd Arweinwyr Ifanc y Frenhines

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cyhoeddi Adroddiad CECA Cymru

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: TAITH - Dathlu partneriaeth 20 mlynedd

27 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
10.15 - 15.15

DIGWYDDIAD: Sgiliau BME – Meithrin Gallu Grwpiau Cymunedol drwy Asedau Cymunedol

10.30 - 14.00

DIGWYDDIAD: Arddangosfa Ymchwil Canser

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Ehangu cyfranogiad ym Mhrifysgol Caerdydd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Staffio Diogel yn Achub bywydau – Digwyddiad Ymgyrchu Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

28 Tachwedd 2019 DYDD IAU
18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Diolchgarwch Sefydliad Gogledd America-Cymru

29 Tachwedd 2019 DYDD GWENER


30 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Dathliad o Arlunwyr Cyfoes Cymru

12.30 - 16.00

DIGWYDDIAD: Lansio arddangosfa – Arddangosfa Gelf Cymru-Rwmania

1 Rhagfyr 2019 DYDD SUL


2 Rhagfyr 2019 DYDD LLUN


3 Rhagfyr 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Prosiect Llongau-U 1914-18

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Gr┼Áp Trawsbleidiol ar Siopau Bach: sesiwn galw heibio

12.30 - 15.00

DIGWYDDIAD: Lansio arddangosfa Prosiect Llongau-U 1914-18

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Mynd i’r afael â rheoli poen

4 Rhagfyr 2019 DYDD MERCHER
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Gwobrau Dysgwyr PeoplePlus 2019

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Diwrnod Datblygu Cymry ar Wasgar yn Affrica - Dathlu 10 mlynedd ers ffurfio Panel Cynghori Affrica Is-Sahara

5 Rhagfyr 2019 DYDD IAU
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Dewis plentyndod: dathliad pen-blwydd Gweithredu dros Blant yn 150

6 Rhagfyr 2019 DYDD GWENER


7 Rhagfyr 2019 DYDD SADWRN


8 Rhagfyr 2019 DYDD SUL