Calendr digwyddiadau
27 Mai 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

 

Cymru: Stori am Ddatganoli

28 Mai 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

 

Cymru: Stori am Ddatganoli

29 Mai 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

 

Cymru: Stori am Ddatganoli

30 Mai 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

 

Cymru: Stori am Ddatganoli

31 Mai 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

 

Cymru: Stori am Ddatganoli

1 Mehefin 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

 

Cymru: Stori am Ddatganoli

2 Mehefin 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

 

Cymru: Stori am Ddatganoli

3 Mehefin 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

 

Cymru: Stori am Ddatganoli

13.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.30 - 16.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30 - 15.30

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

4 Mehefin 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

 

Cymru: Stori am Ddatganoli

08.30 - 09.15

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

12.30 - 19.30

DIGWYDDIAD: Gwyddoniaeth a’r Cynulliad

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

5 Mehefin 2019 DYDD MERCHER
 

Cymru: Stori am Ddatganoli

09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.00

Ymweliad Pwyllgor, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Lleoliad Allanol

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 12.00

Drafft, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansiad Siarter dros Newid Cymru

12.00 - 13.20

DIGWYDDIAD: Diwrnod Amgylchedd y Byd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Datgomisiynu niwclear: ychwanegu gwerth i Gymru

6 Mehefin 2019 DYDD IAU
 

Cymru: Stori am Ddatganoli

09.00 - 14.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 12.00

Digwyddiad i randdeiliaid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Gynadledda C - Tŷ Hywel

09.30 - 15.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad i Godi Ymwybyddiaeth

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Adoption UK – Cefnogaeth y tu hwnt i’r Gorchymyn Mabwysiadu

12.50 - 14.15

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad ar gyfer Tîm Criced Cenedlaethol Bangladesh

7 Mehefin 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

 

Cymru: Stori am Ddatganoli

13.45 - 16.00

DIGWYDDIAD: Dathlu Band A Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif

8 Mehefin 2019 DYDD SADWRN
 

Cymru: Stori am Ddatganoli

9 Mehefin 2019 DYDD SUL
 

Cymru: Stori am Ddatganoli