Calendr digwyddiadau
Holl Bwyllgorau'r Cynulliad
30 Rhagfyr 2019 DYDD LLUN


31 Rhagfyr 2019 DYDD MAWRTH


1 Ionawr 2020 DYDD MERCHER


2 Ionawr 2020 DYDD IAU


3 Ionawr 2020 DYDD GWENER
4 Ionawr 2020 DYDD SADWRN


5 Ionawr 2020 DYDD SUL


6 Ionawr 2020 DYDD LLUN
09.30 - 12.45

Digwyddiad i randdeiliaid, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - Ystafell Gynadledda C - Tŷ Hywel

13.00 - 15.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30 - 16.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 16.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

7 Ionawr 2020 DYDD MAWRTH
08.30 - 08.45

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

8 Ionawr 2020 DYDD MERCHER
09.00 - 12.20

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

09.15 - 12.45

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

9 Ionawr 2020 DYDD IAU
09.00 - 14.45

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 15.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.15

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.45 - 12.30

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10 Ionawr 2020 DYDD GWENER


11 Ionawr 2020 DYDD SADWRN


12 Ionawr 2020 DYDD SUL