Calendr digwyddiadau
1 Mehefin 2018 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Enillwyr y Gystadleuaeth Celfyddydau Creadigol 'Show Racism the Red Card Wales' ar gyfer 2018

 

ARDDANGOSFA: Cofio Srebrenica

2 Mehefin 2018 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Enillwyr y Gystadleuaeth Celfyddydau Creadigol 'Show Racism the Red Card Wales' ar gyfer 2018

 

ARDDANGOSFA: Cofio Srebrenica

3 Mehefin 2018 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Enillwyr y Gystadleuaeth Celfyddydau Creadigol 'Show Racism the Red Card Wales' ar gyfer 2018

4 Mehefin 2018 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

12.30

AC(5)2018(5), Comisiwn y Cynulliad - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

13.00 - 17.00

WEDI EI GANSLO - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

5 Mehefin 2018 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

10.00 - 14.30

DIGWYDDIAD: Llwyddiant heb Derfyn

12.30 - 13.30

DIGWYDDIAD: Carcharu yng Nghymru: Ffeil Ffeithiau

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

6 Mehefin 2018 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

09.00 - 12.00

Ymweliad Pwyllgor, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.45

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Perfformiad gan yr ‘Upbeat Performers’

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

7 Mehefin 2018 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

08.55 - 13.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 12.30

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.15 - 14.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

10.00 - 12.00

DIGWYDDIAD: Cynhadledd GIG Cymru i Gyn-filwyr

10.30 - 12.30

Digwyddiad Rhanddeiliad - Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, Y Pwyllgor Cyllid - Lleoliad Allanol

11.15 - 15.45

Y Pwyllgor Materion Cymreig, Pwyllgorau’n Ymweld â’r Senedd - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Haf PinkNews Caerdydd

8 Mehefin 2018 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

9 Mehefin 2018 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

10 Mehefin 2018 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

11 Mehefin 2018 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

12.30 - 13.30

DIGWYDDIAD: Diwrnod yn y Bae Gogledd Ddwyrain Cymru

13.45 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.45 - 15.30

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Tŷ Hywel

14.30 - 16.30

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12 Mehefin 2018 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

08.00 - 10.00

CYFARFOD: Y Grŵp Trawsbleidiol ar Fasnachu Mewn Pobl yng Nghymru

08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

CYFARFOD: Gofal Canser y Fron: Symud Ymlaen o ran cefnogi pobl i fyw’n dda ar ôl canser y fron a thu hwnt yng Nghymru

12.00 - 13.15

DIGWYDDIAD: Lansio prosiect Drysau Agored/Open Doors

12.30 - 13.15

DIGWYDDIAD: Lansio adroddiad prosiect Iechyd Meddwl Amenedigol yng Nghymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

13 Mehefin 2018 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

09.00 - 12.15

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.00 - 12.40

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

11.45 - 14.00

CYFARFOD: Cyfarfod â phartneriaid CS Connected

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Lansio Ffilm Ddogfen ‘Believe’

14 Mehefin 2018 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

08.30 - 13.30

DIGWYDDIAD: Pweru Cymru

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.30 - 13.00

Lansio Adroddiad, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Pierhead, Pierhead Street, CF99 1NA

13.30 - 15.00

CYFARFOD: Cyfarfod ar gyfer Gweinidog yr Amgylchedd

15 Mehefin 2018 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

16 Mehefin 2018 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Cymru, Cenedl Noddfa

 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

17 Mehefin 2018 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Cymru, Cenedl Noddfa

18 Mehefin 2018 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Cymru, Cenedl Noddfa

10.30 - 13.00

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

13.45 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 15.30

WEDI EI GANSLO - Sesiwn gynllunio, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.00 - 16.00

CYFARFOD: Cyfarfod Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gyda Chadeiryddion y GIG

14.30 - 16.30

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

19 Mehefin 2018 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Cymru, Cenedl Noddfa

08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.45 - 11.15

CYFARFOD: Cyfarfod gyda Shelter Cymru

12.00 - 13.30

CYFARFOD: Grŵp Trawsbleidiol ar Gamblo

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cydweithio er lles y bob sy’n byw yng nghefn gwlad Cymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

20 Mehefin 2018 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Cymru, Cenedl Noddfa

09.00 - 11.30

CYFARFOD: Sesiwn briffio technegol ar gyfer ystadegau Arolwg Cenedlaethol Cymru

09.15 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 12.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 11.45

Private / Report Launch, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 14.30

DIGWYDDIAD: Menter Stafell Fyw Caerdydd, sef 'Pan Mae Lwc yn Rhedeg Allan', i helpu pobl sy’n gamblo’n ormodol

11.30 - 14.00

DIGWYDDIAD: Plant, Pobl Ifanc a Democratiaeth yng Nghymru.

12.00 - 13.30

CYFARFOD: Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 19.30

DIGWYDDIAD: Lansio Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru

21 Mehefin 2018 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Cymru, Cenedl Noddfa

08.00 - 09.30

CYFARFOD: Menywod yn Ewrop: Digwyddiad Grŵp Trafod

09.00 - 13.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.15 - 12.15

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 12.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.30 - 12.00

Ymweliad, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Lleoliad Allanol

18.00 - 20.30

DIGWYDDIAD: Arddangosfa ‘Maggie’s Life’

22 Mehefin 2018 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa ‘Maggie’s Life’

 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Cymru, Cenedl Noddfa

09.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Lles Anifeiliaid: Y Ddadl Fawr

18.00 - 19.30

DIGWYDDIAD: ‘Nye Bevan a sefydlu’r GIG’ gan Nick Thomas-Symonds AS

23 Mehefin 2018 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa ‘Maggie’s Life’

24 Mehefin 2018 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa ‘Maggie’s Life’

25 Mehefin 2018 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa ‘Maggie’s Life’

13.45 - 15.30

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.45 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

26 Mehefin 2018 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa ‘Maggie’s Life’

08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

CYFARFOD: Re-energising Wales

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.30 - 14.30

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Wythnos Gwaith Ieuenctid

12.15 - 13.00

Anffurfiol (yn breifat), Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

12.30 - 13.15

DIGWYDDIAD: Regener8 Cymru – Perthnasoedd Iach – Gwerthusiad a diweddariad

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Ymgyrchu yn erbyn heddlu cudd (‘spycops’) yng Nghymru

27 Mehefin 2018 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa ‘Maggie’s Life’

08.00 - 09.30

CYFARFOD: Cyfarfod Bord Gron Parthed Oesoffagws Barrett

09.00 - 12.40

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.00 - 12.00

Committee visit Taffs Well, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Lleoliad Allanol

09.15 - 11.15

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

10.00 - 12.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Haelioni: cynhadledd ryngwladol yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd

28 Mehefin 2018 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa ‘Maggie’s Life’

09.00 - 12.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.00 - 17.00

CYFARFOD: Cyfarfod Cyngor Partneriaeth y Gymraeg

09.15 - 10.30

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.00

Gweithdy i randdeiliaid – drwy wahoddiad yn unig, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Pierhead, Pierhead Street, CF99 1NA

29 Mehefin 2018 DYDD GWENER
11.45 - 13.00

DIGWYDDIAD: Rotari yn ne Cymru – Cyflwyniadau Ieuenctid

30 Mehefin 2018 DYDD SADWRN