Calendr digwyddiadau
1 Mai 2019 DYDD MERCHER
08.00 - 09.00

DIGWYDDIAD: Purple Shoots

09.00 - 12.00

Preifat, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.15 - 11.30

WEDI EI GANSLO - Wedi ei ganslo, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

09.30 - 12.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad Blynyddol y Grŵp Trawsbleidiol ar Ganser

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

2 Mai 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

09.00 - 15.00

Ymweliad Pwyllgor, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

09.00 - 15.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

09.30 - 12.30

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

3 Mai 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

4 Mai 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

5 Mai 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

6 Mai 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

7 Mai 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

08.30 - 11.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Lansio Arddangosfa’r Rookery

8 Mai 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

09.30 - 12.30

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 12.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Cyflwyniad ar yr Etholiadau Ewrop 2019

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

9 Mai 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

09.00 - 13.00

DIGWYDDIAD: Seminar Mencap Cymru

09.15 - 14.30

Ymweliad, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Lleoliad Allanol

09.15 - 12.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.20 - 12.20

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

18.00 - 21.30

DIGWYDDIAD: Cinio Blynyddol Materion Cyhoeddus Cymru

10 Mai 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

11 Mai 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

12 Mai 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

13 Mai 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

11.00 - 15.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

13.00 - 16.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14 Mai 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Lansio Cynllun Corfforaethol Awdurdod Cyllid Cymru 2019 - 2022

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Byw gyda chlefyd yr ysgyfaint

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Wythnos Twristiaeth Cymru

15 Mai 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

09.00 - 12.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 17.00

DIGWYDDIAD: Gwleidyddiaeth a phenderfyniadau yng Nghymru

09.40 - 12.30

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.00 - 11.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

10.00 - 12.15

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.00 - 16.30

DIGWYDDIAD: Diwrnod Codi Ymwybyddiaeth o Glefyd Llid y Coluddyn (IBD)

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad i Ddathlu AdventureSmartWales

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Cymdeithas Peirianneg y Menywod – Dathlu Canmlwyddiant

16 Mai 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

09.00 - 15.00

Ymweliad Pwyllgor, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

09.15 - 13.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

11.00 - 13.15

Lansiad adroddiad Pwyllgor - Preifat, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Lleoliad allanol

17 Mai 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

18 Mai 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

19 Mai 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

20 Mai 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

13.15 - 16.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 16.30

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Darlith Gethin Abraham-Williams 2019

21 Mai 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cyswllt Amgylchedd Cymru: Pam mae angen ystyried natur wrth ddatblygu Polisi Rheoli Tir yn y Dyfodol

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Codi ymwybyddiaeth o epilepsi

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Dangos Ffilm Bob Gwrth-Gymdeithasol

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad i nodi 10 mlynedd ers sefydlu Llys Gweinyddol Cymru

22 Mai 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

09.15 - 12.45

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

09.30 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 12.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

23 Mai 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

09.00 - 12.00

Preifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.15 - 15.45

WRB(22), Bwrdd Taliadau - Ystafell Gynadledda A - Tŷ Hywel

09.15 - 13.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.25 - 12.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Drafft, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

24 Mai 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

25 Mai 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

26 Mai 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

27 Mai 2019 DYDD LLUN
 

Cymru: Stori am Ddatganoli

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

28 Mai 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

 

Cymru: Stori am Ddatganoli

29 Mai 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

 

Cymru: Stori am Ddatganoli

30 Mai 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

 

Cymru: Stori am Ddatganoli

31 Mai 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

 

Cymru: Stori am Ddatganoli