Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Calendr digwyddiadau
1 Chwefror 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

09.30 - 16.00

DIGWYDDIAD: Cystadleuaeth Sgiliau Cymru – y Rownd Derfynol ar Fenter

2 Chwefror 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

3 Chwefror 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

4 Chwefror 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

13.15 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 15.35

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

5 Chwefror 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

12.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Gwasanaeth Addysg yr Eglwys Gatholig - Derbyniad ar gyfer Aelodau’r Cynulliad

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

6 Chwefror 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

09.15 - 12.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

10.00 - 12.45

Drafft, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Gwobrau Dysgwr y Flwyddyn Mynediad i Addysg Uwch

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Gweithredu dros Blant – Build Sound Minds

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

7 Chwefror 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.00 - 12.30

External Visits, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Lleoliad Allanol

18.00 - 22.00

DIGWYDDIAD: Dydd Miwisg Cymru @ y Senedd

8 Chwefror 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

9 Chwefror 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

10.30 - 16.30

DIGWYDDIAD: Mis Hanes LHDT

10 Chwefror 2019 DYDD SUL


11 Chwefror 2019 DYDD LLUN
10.00 - 12.30

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cynllun ac Ymgyrch Dŵr Cymru i Ailosod Carthffos Mermaid Quay

13.15 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 16.15

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

17.00 - 18.30

DIGWYDDIAD: Darlith gan Lysgennad yr Eidal

12 Chwefror 2019 DYDD MAWRTH
08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

11.30 - 13.30

DIGWYDDIAD: Reach Out: Taclo Unigrwydd Pobl Ifanc

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

13 Chwefror 2019 DYDD MERCHER
09.15 - 12.30

Preifat, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.20 - 11.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

14 Chwefror 2019 DYDD IAU
09.00 - 11.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.15

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.15 - 12.45

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

10.00 - 12.00

Ymweliad, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cariad ac anableddau dysgu – sgwrs genedlaethol am helpu pobl ag anableddau i feithrin cyfeillgarwch a pherthynas ag eraill.

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Diwrnod Clefydau Prin 2019

15 Chwefror 2019 DYDD GWENER


16 Chwefror 2019 DYDD SADWRN


17 Chwefror 2019 DYDD SUL


18 Chwefror 2019 DYDD LLUN
10.00 - 16.00

DIGWYDDIAD: Fforwm Rhanbarthol (De Cymru) Senedd Ieuenctid Ewrop

13.00 - 17.00

Ymweliad y Pwyllgor â Brwsel, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Lleoliad Allanol

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.15 - 16.30

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

19 Chwefror 2019 DYDD MAWRTH
08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

10.00 - 17.00

DIGWYDDIAD: Cymru a Barddoniaeth Rhyfel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio Prosiect Professionals Breaking the Silence gan yr NSPCC

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Darlith Marie Curie

20 Chwefror 2019 DYDD MERCHER
09.00 - 11.10

Preifat, Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 12.45

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.15 - 11.15

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.30 - 12.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio adroddiad Tyfu Tai Cymru: Y sector rhentu preifat ac iechyd meddwl

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Marie Curie – Apêl Fawr Cennin Pedr 2019

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.30 - 20.00

DIGWYDDIAD: Cynnnal hyder mewn etholiadau a democratiaeth yn yr oes ddigidol

21 Chwefror 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.20 - 12.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.30 - 14.00

Stakeholder event - Swansea, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Lleoliad Allanol

10.30 - 15.30

DIGWYDDIAD: Hyfforddiant CPR ac AED am ddim gan elusen Calonnau Cymru

22 Chwefror 2019 DYDD GWENER


23 Chwefror 2019 DYDD SADWRN


24 Chwefror 2019 DYDD SUL


25 Chwefror 2019 DYDD LLUN


26 Chwefror 2019 DYDD MAWRTH


27 Chwefror 2019 DYDD MERCHER
28 Chwefror 2019 DYDD IAU
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu