Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Cynhadledd Eilflwydd Fforwm Morol Môr Iwerddon

Dyddiad: Dydd Mawrth 15 Ionawr 2019

Amser: 09.00 - 15.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Estynnwn groeso ichi ymuno â ni yng Nghynhadledd Eilflwydd Fforwm Morol Môr Iwerddon. Yn y gynhadledd, bydd rhanddeiliaid o ardaloedd Môr Iwerddon yn dod at ei gilydd i ddysgu am y datblygiadau diweddaraf mewn Cynllunio Morol ac Ardaloedd Morol Gwarchodedig ym Môr Iwerddon ac ymateb awdurdodau morol i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Cynhadledd Eilflwydd Fforwm Morol Môr Iwerddon at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu