Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Lansio partneriaeth rhwng Gofal a Thrwsio a W&WU

Dyddiad: Dydd Llun 3 Rhagfyr 2018

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Lansio partneriaeth rhwng Gofal a Thrwsio Cymru a chwmni cyfleustodau Wales and West Utilities i gydweithio'n agos i ddarparu gwell gwasanaethau i bobl hŷn ledled Cymru. Drwy weithio mewn partneriaeth, rydym yn gobeithio darparu cartrefi mwy diogel a chynnes i'n cleientiaid drwy sicrhau eu bod wedi'u cofrestru ar y Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth, yn cael larymau carbon monocsid am ddim i atal gwenwyno ac ati, ac i nodi datblygiad proses atgyfeirio ar gyfer staff W&WU i gyfeirio cwsmeriaid y sylwant a allai elwa o'n cymorth at Gofal a Thrwsio.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Lansio partneriaeth rhwng Gofal a Thrwsio a W&WU at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu