Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Diwrnod yn y Bae Gogledd Ddwyrain Cymru

Dyddiad: Dydd Llun 11 Mehefin 2018

Amser: 12.30 - 13.30

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i ddangos uchafbwyntiau’r hyn sydd gan Ogledd Ddwyrain Cymru i’w gynnig drwy alluogi sefydliadau i rannu gwybodaeth a dangos eu gwaith. Cynhelir trafodaeth panel dros ginio, yn ogystal â sesiwn hawl i holi ar y thema ‘Tuag at economi newydd ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru’. Bydd rhestr lawn o siaradwyr yn cael ei chyhoeddi maes o law, ond bydd y panel yn cynnwys Hannah Blythyn AC fel Cadeirydd. Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, fydd y siaradwr gwadd.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Diwrnod yn y Bae Gogledd Ddwyrain Cymru at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu