Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda item

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 3

Cwlwm

 

Claire Protheroe,  Rheolwr Gwasanaethau Uniongyrchol (Cymru) - PACEY Cymru                 

Jane O'Toole, Prif Swyddog Gweithredol - Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs      

Jane Alexander, Prif Swyddog Gweithredol - Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru                                

Angharad Starr, Rheolwr Prosiect - Mudiad Meithrin             

Sandra Welsby, Rheolwr Cenedlaethol - Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA) Cymru                                         

 

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Cwlwm.

 

2.2 Cytunodd Cwlwm i roi rhestr o daliadau awdurdod lleol ar gyfer Gofal Plant y Cyfnod Sylfaen.

 

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu