Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Newyddion

  • Cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) – 2 Awst 2019
  • Mae’r Pwyllgor wedi lansio ymchwiliad byr i Hawliau Plant yng Nghymru i adolygu effaith Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011. Y dyddiad cau yw dydd Gwener 20 Medi 2019 – 24 Mehefin 2019
  • Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar Gyllido Ysgolion yng Nghymru - 10 Gorffennaf 2019
  • Mae’r Pwyllgor wedi lansio ymchwiliad i Addysg Heblaw yn yr Ysgol, y dyddiad cau yw dydd Gwener 18 Hydref – 27 Mehefin 2019
  • Yn ystod tymor yr Hydref Mae'r Pwyllgor wedi cytuno i gynnal gwaith craffu ar ôl deddfu Mesur hawliau plant a ymchwiliad i addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS) ac unedau cyfeirio disgyblion, bydd ymgynghoriadau ar y ddau yn cael ei lansio cyn diwedd y tymor yr haf- 13 Mehefin 2019
  • Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y cyd, Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol (PDF 237KB)

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddPPIA

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): addysg, iechyd a llesiant plant a phobl ifanc Cymru, gan gynnwys eu gofal cymdeithasol.

 

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

 

Deddfwriaeth

 

Ymholiadau cyfredol

 

 

Gwaith cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

Adran-Aelodau

Lynne Neagle ACDawn Bowden ACHefin David ACSuzy Davies ACJanet Finch-Saunders AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu