Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Cyllid

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cyllid.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cyllid

Newyddion

·         Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi adroddiad ar ei Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru (PDF, 1015KB)

·         Mae’r Pwyllgor Cyllid wedi cyhoeddi ei adroddiad: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2020-21 (PDF, 938KB)

·         Mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF, 289KB) ar rhagor o waith craffu ar oblygiadau ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

·         Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Rhagor o waith craffu ar y goblygiadau ariannol (PDF, 150KB)

·         Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb (PDF, 117KB) i adroddiad ac argymhellion y Pwyllgor ar y Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2019-2020.

·         Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Oblygiadau Ariannol Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (PDF, 1MB) – 2 Awst 2019

·         Ymgynghoriad: Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 – dyddiad cau: 25 Medi 2019

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddCyllid

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol fel y’u nodir yn Rheolau Sefydlog 18.10, 18.11, 19 a 20 Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

O dan Reolau Sefydlog 19 ac 20, mae cyfrifoldebau’r Pwyllgor yn cynnwys ystyried unrhyw adroddiad neu ddogfen a osodir  gerbron y Cynulliad yn ymwneud â’r defnydd o adnoddau, neu wariant o Gronfa Gyfunol Cymru. Mae hyn yn cynnwys ymgymryd â gwaith craffu ar gyllideb y cyrff a ariennir yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru.

Ymhlith cyfrifoldebau’r Pwyllgor o dan Reolau Sefydlog 18.10 ac 18.11, mae goruchwylio llywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru, fel y nodir yn Neddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

Mae’r Pwyllgor hefyd yn ystyried unrhyw gynigion ar gyfer datganoli pwerau cyllidol i Gymru a chynnydd yn hyn o beth, fel rhan o’i gyfrifoldebau.

Gall y Pwyllgor hefyd graffu ar ddeddfwriaeth a gyflwynwyd i’r Cynulliad.

 

Trawsgrifiadau

 

Ymholiadau Cyfredol

 

Gwaith wedi’i gwblhau gan y pwyllgor Cyllid

 

Dolenni cyflym

 

Adran-Aelodau

Mike Hedges ACNick Ramsay ACMarc Reckless AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu