Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 14/02/2019 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

2.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Cyllideb Ddrafft 2019-20 - Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Cyllideb Ddrafft 2019-20 - Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

(09.00-11.00)

3.

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19: Sesiwn dystiolaeth

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Matthew Denham-Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Rheolau Cyllid

Sharon Bounds, Pennaeth Rheoli a Chofnodi Cyllid

 

Papur 1 – Cynnig y Gyllideb ar gyfer Ail Gyllideb Atodol 2018-19

 

Dogfennau ategol:

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfodydd ar 20 Chwefror a 7 Mawrth 2019

(11.00-11.20)

5.

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19: Trafod y dystiolaeth

(11.20-11.30)

6.

Ail gyllideb atodol 2018-19 – Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Memorandwm Esboniadol

Papur 2 – Ail gyllideb atodol 2018-19 – Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Memorandwm Esboniadol

Papur 3 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – 14 Ionawr 2019

Papur 4 – Llythyr gan yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid – 17 Ionawr 2019

 

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu