Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 09/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

[09.00]

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

[09.00]

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

FIN(5)-01-19 PTN1 - Llythyr gan y Llywydd at y Prif Weinidog – Deddfu ar gyfer Brexit - 4 Rhagfyr 2018

Dogfennau ategol:

2.2

FIN(5)-01-19 PTN2 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - Deiseb P-05-803 - 11 Rhagfyr 2018

Dogfennau ategol:

2.3

FIN(5)-01-19 PTN3 - Llythyr gan y Gweinidog Addysg - rhaglen trawsnewid system ADY - 12 Rhagfyr 2018

Dogfennau ategol:

2.4

FIN(5)-01-19 PTN4 - Llythyr gan yr Ombwdsmon - Ymateb i adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Amcangyfrifon 2019-20 - 18 Rhagfyr 2018

Dogfennau ategol:

[09.00-10.00]

3.

Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 1 (y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd)

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr Trysorlys Cymru

Liz Matthews, arweinydd polisi a gweithredu ym maes treth incwm

 

Papur 1 – Y pedwerydd adroddiad blynyddol gan Weinidogion Cymru ynghylch gweithredu Rhan 2 (Cyllid) o Ddeddf Cymru 2014

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru; Liz Matthews, arweinydd polisi a gweithredu ym maes treth incwm, Llywodraeth Cymru.

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor gyda chostau terfynol trosglwyddo i Dreth Trafodiadau Tir a Threth Gwarediadau Tirlenwi ar ôl iddynt gael eu cadarnhau.

 

[10.00-10.40]

4.

Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 2 (Awdurdod Cyllid Cymru)

Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Cyllid Cymru

Kathryn Bishop, Cadeirydd, Awdurdod Cyllid Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Cyllid Cymru a Kathryn Bishop, Cadeirydd, Awdurdod Cyllid Cymru.

 

[10.40]

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

[10.40-11.00]

6.

Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Trafod y dystiolaeth

Papur 2 - Y Pedwerydd Adroddiad Blynyddol Llywodraeth y DU ar Gyflwyno a Gweithredu Rhan 2 (Cyllid) o Ddeddf Cymru 2014

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

[11.00-11.10]

7.

Ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol

Papur 3 - Llythyrau drafft at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a chyrff a ariennir yn uniongyrchol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyrau.

 

[11.10-11.20]

8.

Ail Gyllideb Atodol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2018-19

Papur 4 - Ail Gyllideb Atodol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2018-19 Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth am yr 2il Gyllideb Atodol.

 

[11.20-11.30]

9.

Cyllideb Atodol Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2018-19

Papur 5 - Llythyr gan y Comisiynydd a Memorandwm Esboniadol ynghylch Cyllideb Atodol 2018-19

Papur 6 - Llythyr gan y Comisiynydd - tanwariant 2018-19 y Bwrdd Taliadau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Nododd y Pwyllgor Ail Gyllideb Atodol Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2018-19.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu