Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(13.30)

1.

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Eluned Morgan.

 

(13.30 - 14.15)

2.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - yr amgylchedd a'r môr

Yr Athro Bob Lee, Prifysgol Birmingham

Dr Victoria Jenkins, Prifysgol Abertawe

Kerry Lewis, Prifysgol Aberystwyth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(14.20 - 15.05)

3.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - yr amgylchedd a'r môr

Dr Charlotte Jennie Burns, Prifysgol Caerefrog

Dr Richard Cowell, Prifysgol Caerdydd

 

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.10 - 16.00)

4.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - yr amgylchedd a'r môr

Yr Athro Dickon Howell, Prifysgol Newcastle

Stephen Hull, Associated British Ports Marine Environmental Research

Yr Athro Volker Roeben, Prifysgol Abertawe

Dr Margherita Pieraccini, Prifysgol Bryste

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(16.00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.00 - 16.15)

6.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(16.15 - 16.35)

7.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - trafod y flaenraglen waith

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith a chytunodd arni.

7.2 Cytunodd y Pwyllgor y bydd yn galw am dystiolaeth ar oblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd i Gymru.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu