Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 16/03/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.45–10.00)

Rhag-gyfarfod preifat

(10.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.00–11.00)

2.

Systemau a ffiniau etholiadol: tystiolaeth lafar

Yr Athro Roger Awan-Scully, Pennaeth Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol ac Athro Gwyddorau Gwleidyddol, Prifysgol Caerdydd

Jess Blair, Cyfarwyddwr Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru

Dogfennau ategol:

(11.00)

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Ymatebion i ymgynghoriad y Pwyllgor ar systemau a ffiniau etholiadol

Dogfennau ategol:

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod ar 20 Ebrill 2020

(11.00)

5.

Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.00–11.10)

6.

Systemau a ffiniau etholiadol: ystyried y dystiolaeth

(11.10–11.20)

7.

Capasiti’r Cynulliad: y dull o ymgynghori

Dogfennau ategol:

(11.20–11.35)

8.

Ethol Cynulliad mwy amrywiol: diweddariad ar yr ymchwiliad

(11.35–11.45)

9.

Blaenraglen waith

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu