Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat

(13.15-13.30)

 

(13.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30-14.30)

2.

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

Dogfennau ategol:

(14.30-14.35)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth gan Gynullydd Pwyllgor Diwylliant, Twristiaeth, Ewrop a Materion Allanol Senedd yr Alban at y Cadeirydd ynghylch Bil yr UE (Cytundeb Ymadael) - 16 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.2

Papur i’w nodi 2: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ‘Y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol: blaenoriaethau negodi i Gymru’ - 20 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.3

Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi at y Cadeirydd ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) - 21 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.4

Papur i'w nodi 4: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd ynghylch y Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach - 23 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

(14.35)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(14.35-14.50)

5.

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit - trafod y dystiolaeth

(14.50-15.00)

6.

Gwaith craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu