Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 07/10/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat

(13.15-13.30)

 

(13.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30-14.30)

2.

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

(14.30-14.35)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth oddi wrth Archwilydd Cyffredinol Cymru at y Cadeirydd ynghylch gwaith dilynol yn sgil adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: ‘Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’’ - 27 Medi 2019

Dogfennau ategol:

(14.35)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(14.35-15.35)

5.

Sesiwn friffio breifat ar gytundebau rhyngwladol

Emma Edworthy, Llywodraeth Cymru

Jonathan Price, Llywodraeth Cymru

Owain Morgan, Llywodraeth Cymru

 

(15.35-15.50)

6.

Sesiwn graffu gyda'r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit – trafod y dystiolaeth

(15.50-16.00)

7.

Swyddfa Archwilio Cymru – Trafod y gwaith dilynol yn sgil adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: ‘Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’’

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu