Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 20/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00)

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(14.00 - 14.45)

3.

Sesiwn briffio breifat ar fframweithiau cyffredin

Georgina Haarhoff, Llywodraeth Cymru

Paul Harrington, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Yn dilyn eitem 3, bydd y Pwyllgor yn ailddechrau ar gyfer busnes cyhoeddus

(14.45 - 15.30)

4.

Gwaith dilynol ar ein parodrwydd i ymadael â’r UE - sesiwn dystiolaeth 1

Dr Tim Peppin, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Rob Stewart, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Dogfennau ategol:

(15.30 - 16.15)

5.

Gwaith dilynol ar ein parodrwydd i ymadael â’r UE - sesiwn dystiolaeth 2

Yr Athro Colin Riordan, Prifysgolion Cymru

Mairwen Harris, Prifysgolion Cymru

Nesta Lloyd-Jones, Cydffederasiwn GIG Cymru

 

(16.15 - 16.20)

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Papur i’w nodi rhif 1: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Masnach (Memorandwm Rhif 3): Y Bil Masnach

Dogfennau ategol:

6.2

Papur i’w nodi rhif 2: Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon a Llywodraeth Iwerddon yn ymwneud â’r Ardal Deithio Gyffredin a'r hawliau a'r breintiau cyfatebol perthnasol

Dogfennau ategol:

(16.20)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(16.20 - 16.35)

8.

Gwaith dilynol ar ein parodrwydd i ymadael â’r UE - ystyried tystiolaeth

(16.35 - 16.50)

9.

Craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

(16.50 - 16.55)

10.

Trafodaeth ar yr ymweliad arfaethedig â gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

(16.55 - 17.05)

11.

Trafodaeth ar Fil y Cytundeb Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu