Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o drafodion y cyfarfod (PDF 239KB) Gweld fel HTML (203KB)

 

 

(13.30)

1.

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mark Isherwood. Dirprwyodd Paul Davies ar ran Mark Isherwood.

 

(13.30 - 14.10)

2.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - sesiwn gyda Llysgennad Slofacia

Ei Ardderchogrwydd Ľubomír Rehák, Llysgennad Slofacia i'r Llys Sant Iago

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(14.15 - 15.15)

3.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - sesiwn gyda'r Cwnsler Cyffredinol

Mick Antoniw AC, Cwnsler Cyffredinol Cymru

Jeff Godfrey - Cyfarwyddwr yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y Cwnsler Cyffredinol a'i swyddog gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.15)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.15 - 15.45)

5.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu