Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o drafodion y cyfarfod (PDF 2MB) Gweld fel HTML (370KB)

 

(13.40)

1.

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Eluned Morgan a Michelle Brown. Roedd Hannah Blythyn yn dirprwyo ar ran Eluned Morgan.

 

(13.40)

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 3 ac eitem 7.

(13.40 - 14.00)

3.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - paratoi ar gyfer y sesiwn

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull ar gyfer y sesiwn gyda'r Prif Weinidog, a chytunodd arno.

 

(14.00 - 15.00)

4.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - tystiolaeth lafar gan y Prif Weinidog

Gwir Anrh Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

Piers Bisson, Llywodraeth Cymru

Andrew Slade, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

4.1 Atebodd y Prif Weinidog gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.00 - 16.00)

5.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - strwythurau o fewn y DU

Dr Joanne Hunt, Prifysgol Caerdydd

Dr Rachel Minto, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Roger Scully, Prifysgol Caerdydd

 

Cofnodion:

5.2 Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(16.00 - 17.00)

6.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - strwythurau o fewn y DU

Dr Lee McGowan, Prifysgol Queens, Belfast

Yr Athro Michael Keating, Prifysgol Aberdeen

Dr Akash Paun, Sefydliad y Llywodraeth

Cofnodion:

6.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(17.00 - 17.30)

7.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - trafod y dystiolaeth

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu