Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 136KB) Gweld fel HTML (38KB)

(15.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mark Isherwood, ac roedd Mark Reckless yn dirprwyo ar ei ran. Cafwyd ymddiheuriadau hefyd gan Michelle Brown a Jeremy Miles.

 

(15.00-15.05)

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol ynghylch craffu ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1a Nododd yr aelodau yr ohebiaeth.

 

2.2

Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan y Llywydd ynglŷn â Senedd@Delyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2a Nododd yr aelodau yr ohebiaeth.

(15.05)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod ar 9 Hydref

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.05-16.00)

4.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - ystyried y dystiolaeth a'r blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y ffordd yr hoffai fynd ymlaen â’r gwaith o graffu ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).

 

(16.15-17.00)

5.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Bydd y Pwyllgor yn cwrdd yn anffurfiol â’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i drafod Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).

Cofnodion:

5.1 Cyfarfu’r Pwyllgor yn anffurfiol ag aelodau’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i drafod Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu