Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod PDF (379KB) Gweld fel HTML (136KB)

 

(13.30)

1.

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown a Suzy Davies.

 

(13.30 - 14.30)

2.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(14.30)

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan y Llywydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

3.2

Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth, a chytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn ymateb i Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

 

(14.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.30 - 14.40)

5.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(14.40 - 15.30)

6.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad, a chytunodd arno yn amodol ar newidiadau.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu