Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 15/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.15-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.00)

2.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn dystiolaeth gyda’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Dafydd Elis-Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

David Rosser, Prif Swyddog Rhanbarthol - Llywodraeth Cymru

Jon Beynon, Dirprwy Bennaeth yr Is- Adran Chwaraeon - Llywodraeth Cymru

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth – Cyllideb Ddrafft

 

Dogfennau ategol:

(10.00)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 4 y cyfarfod heddiw

(10.00-10.15)

4.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod y dystiolaeth

Egwyl (10.15-10.20)

(10.20-11.50)

5.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd - Llywodraeth Cymru

Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid - Llywodraeth Cymru

Albert Heaney, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio - Llywodraeth Cymru

 

Briff Ymchwil

Papur 2 - Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Cyllideb Ddrafft

Dogfennau ategol:

(11.50)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.50-12.05)

7.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod y dystiolaeth

(12.05-12.20)

8.

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Papur 3 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu