Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 13/06/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod anffurfiol (9.15-9.30)

(9.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(9.30-11.00)

2.

Gwaith craffu cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda

Steve Moore, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Joe Teape, Dirprwy Brif Weithredwr / Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Karen Miles, Cyfarwyddwr Cynllunio, Perfformiad a Chomisiynu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dr Phil Kloer, Cyfarwyddwr Meddygol a Chyfarwyddwr Strategaeth Glinigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (11.00-11.10)

(11.10-12.40)

3.

Gwaith craffu cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Carol Shillabeer, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Hayley Thomas, Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Wyn Parry, Cyfarwyddwr Meddygol, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Rhiannon Jones, Cyfarwyddwr Nyrsio, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

Papur 2 – Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

Dogfennau ategol:

(12.40)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(12.40-12.50)

5.

Gwaith craffu Cyffredinol ar Fyrddau Iechyd: trafod y dystiolaeth

(12.50-13.00)

6.

Hepatitis C: Trafod yr adroddiad drafft (2)

Papur 3 – Hepatitis C: adroddiad drafft (2)

Dogfennau ategol:

(13.00-13.05)

7.

Blaenraglen Waith

Papur 4 – Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu