Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 03/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Croesawodd y Cadeirydd Rhianon Passmore AC i'r Pwyllgor a diolchodd i Jayne Bryant AC am ei chyfraniad i'r gwaith a wnaed gan y Pwyllgor.

1.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhun ap Iorwerth AC.

 

(09.45 - 10.30)

2.

Bil Awtistiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru ac Autistic Spectrum Connections Cymru

Jane Harris, Cyfarwyddwr Materion Allanol a Newid Cymdeithasol, Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru

Meleri Thomas, Rheolwr Cysylltiadau Allanol, Cymru, Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru

Gareth Morgan, Rheolwr Prosiectau, Autism Spectrum Connections Cymru

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Briff Ymchwil

Papur 1 - Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru ac Autistic Spectrum Connections Cymru.

 

(10.35-11.20)

3.

Bil Awtistiaeth (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth gyda Dr Duncan Holtom

Dr Duncan Holtom, Pennaeth Ymchwil, Pobl a Gwaith

Papur 2 – Dr Duncan Holtom

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Duncan Holtom.

 

(11.25 - 12.10)

4.

Bil Awtistiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Dr Dawn Wimpory a Dr Elin Walker-Jones

Dr Dawn Wimpory, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, Arweinydd Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a Darlithydd, Prifysgol Bangor
Dr Elin Walker-Jones, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Papur 3 – Dr Dawn Wimpory

Papur 4 – Dr Elin Walker-Jones

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Dawn Wimpory a Dr Elin Walker-Jones.

 

(12.10)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y Cynnig.

 

(12.10 - 12.20)

6.

Bil Awtistiaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.20-12.30)

7.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd i gynnal ymchwiliad undydd i Wasanaethau Endosgopi yng Nghymru.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu