Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 05/06/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Jenny Rathbone AC.

2.

Papurau i’w nodi

2.1

Gohebiaeth gan Macmillan a Tenovus mewn perthynas â chynllun y bathodyn glas

Papur 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Macmillan a Tenovus.

2.2

Gohebiaeth Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r sesiwn dystiolaeth ar gynllun y bathodyn glas

Papur 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Lywodraeth Cymru.

 

2.3

Gohebiaeth Llywodraeth Cymru ynghylch y sesiwn dystiolaeth ar gysgu ar y stryd ar 21 Mawrth 2019

Papur 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Lywodraeth Cymru.

 

2.4

Gohebiaeth Llywodraeth Cymru ynghylch yr adroddiad ar y cyd, ‘Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol’

Papur 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Lywodraeth Cymru.

 

2.5

Tystiolaeth ategol gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ar hawliau pleidleisio i garcharorion

Papurau 5a a 5b

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru.

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

(9:30 - 9:45)

4.

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil y Cyfrifiad (Manylion Ffurflenni a Dileu Cosbau)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil y Cyfrifiad (Manylion Ffurflenni a Dileu Cosbau) a chytunodd i gyflwyno adroddiad arno.

(9:45 - 10:30)

5.

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar flaenoriaethau ar gyfer tymor yr hydref.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu