Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 11/07/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.25-09.30)

1.

Sesiwn breifat - papur cwmpasu: Caffael

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

(09.30-10.15)

3.

Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru: Blwyddyn yn ddiweddarach

John Lloyd Jones, Cadeirydd, Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

Ceri Doyle, Comisiynydd, Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

Adrian Davies, Ysgrifennydd, Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

Cofnodion:

3.1 Atebodd John Lloyd Jones, Ceri Doyle ac Adrian Davies gwestiynau gan aelodau'r pwyllgor

(10.15-10.20)

4.

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus)

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 6

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(10.20-10.25)

6.

Adroddiad drafft: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus)

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft

(10.30-12.00)

7.

Digwyddiad rhanddeiliaid

Cofnodion:

7.1 Cynhaliwyd cyfarfod preifat gyda rhanddeiliaid

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu