Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 15/11/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na datganiadau o fuddiant

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth

(9.30-10.45)

3.

Sesiwn dystiolaeth ar ymchwil ac arloesedd yng Nghymru

Yr Athro Paul Harrison, Dirprwy Is-Ganghellor Arloesedd a Deon Cyfadran Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth, Prifysgol De Cymru

 

Dr David Bembo, Cyfarwyddwr Gwyddorau Ymchwil ac Arloesi, Prifysgol Caerdydd

 

Dr Rachel Bowen, Cyfarwyddwr Polisi a Datblygu, Colegau CymruWales

 

Yr Athro Chris Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesedd, Prifysgol Aberystwyth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd yr Athro Paul Harrison, Dr David Bembo, Dr Rachel Bowen a'r Athro Chris Thomas gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 5

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(10.45-10.50)

5.

Dyfodol Trafnidiaeth Cymru

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu