Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 19/09/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Llythyr gan Asiant Cefnffyrdd De Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth, gan ofyn am ragor o wybodaeth gan Asiant Cefnffyrdd De Cymru

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 4 a 5

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(10.00-10.45)

4.

Trafod yr adroddiad drafft - Cyflwr y Ffyrdd

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

(10.45-11.00)

5.

Papur cwmpasu - Gwefru cerbydau trydan yng Nghymru

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.

(11.15-12.30)

6.

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth – Y Cynllun Gweithredu Economaidd a'r gyllideb yn ystod y flwyddyn 2018-19

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd

Dean Medcraft, Director, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

Marcella Maxwell, Pennaeth Cynllun Gweithredu Economaidd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Atebodd Ken Skates AC, Simon Jones, Dean Medcraft a Marcella Maxwell gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

6.2 Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi cytuno i roi manylion pellach i'r Pwyllgor fel y trafodwyd yn y cyfarfod

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu