Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Ni chafwyd ymddiheuriadau.

1.2        Ni chafwyd datganiadau o fuddiannau.

(09:15 - 09:30)

2.

Gorchmynion Prynu Gorfodol: Papur Cwmpasu

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd yr Aelodau ar y papur cwmpasu.

(09:30 - 10:00)

3.

Awtomeiddio ac Economi Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

3.1 Ystyriodd yr Aelodau yr adroddiad drafft.

(10:00 - 10:05)

4.

Ardaloedd Menter: Paratoi dadl

(10:05 - 10:15)

5.

Paratoi digwyddiad i randdeiliaid

(10:30 - 12:00)

6.

Digwyddiad i randdeiliaid - Edrych ymlaen

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr aelodau a’r rhanddeiliaid y gwaith a wnaed gan y Pwyllgor a pha flaenoriaethau y dylai'r Pwyllgor ganolbwyntio arnynt nesaf.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu