Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 17/05/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1. Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AC.

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiant.

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

“The Future of Skills: Employment in 2030" - Adroddiad Nesta

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 4

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(09.30-11.00)

4.

Gweithdrefnau ac arferion gwaith y Pwyllgor

Kate Faragher, Prif Swyddog Gweithredol, BeSpokeSkills

Cofnodion:

4.1 Trafododd Kate Faragher weithdrefnau ac arferion gwaith y Pwyllgor â'r Aelodau

(11.15-12.30)

5.

Dyfodol sgiliau (Melinau trafod ac ymarferwyr) - Awtomeiddio ac Economi Cymru

Mair Bell, Uwch-swyddog Ymchwil, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Rachel Bowen, Cyfarwyddwr Polisi a Datblygu, Colegau Cymru

David Hagendyk, Cyfarwyddwr Gymru, Sefydliad Dysgu a Gwaith

Yr Athro Richard B Davies, Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe – Prifysgolion Cymru

Cofnodion:

5.1 Atebodd Mair Bell, Dr Rachel Bowen, David Hagendyk a'r Athro Richard B Davies gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

5.2 Cytunodd Dr Rachel Bowen a'r Athro Richard B Davies i ddarparu rhagor o fanylion ar hyfforddiant i bobl anabl

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu