Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 25/04/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(10.15-10.45)

1.

Trafod yr adroddiad drafft: Yr Ardoll Brentisiaethau - blwyddyn yn ddiweddarach

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiannau.

(10.55-11.00)

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch pwerau trafnidiaeth newydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

3.2

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch y sefyllfa o ran parcio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

3.3

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol - Grŵp yr Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(11.00-12.30)

4.

Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth - pynciau'n ymwneud â thrafnidiaeth

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Roger Lewis, Cadeirydd, Maes Awyr Caerdydd

James Price, Prif Swyddog Gweithredol, Trafnidiaeth Cymru

Andy Falleyn, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyflenwi Seilwaith

Rhodri Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi, Cynllunio a Phartneriaethau Trafnidiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Ken Skates AC, Roger Lewis, James Price, Nathan Barnhouse a Rhodri Griffiths gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

4.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor ynglŷn â'r Datganiad Gwrthdaro Buddiannau a lofnododd Mr Gregg, cadeirydd dros dro Trafnidiaeth Cymru.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu