Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 15/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AC, Adam Price AC a Joyce Watson AC

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.

(09.30-10.15)

2.

Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol - Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 - Craffu ar ôl Deddfu

Dr Julie Bishop (Cyfarwyddwr Gwella Iechyd / Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd), Iechyd Cyhoeddus Cymru

Huw Brunt, Ymgynghorydd Arweiniol mewn Iechyd Cyhoeddus Amgylcheddol, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Tom Porter, Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd, tîm iechyd cyhoeddus lleol Caerdydd a'r Fro / Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Dr Julie Bishop, Dr Tom Porter a Huw Brunt gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Bike Life Caerdydd 2017 a Bike Life Bryste 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nododd y Pwyllgor y papur

3.2

Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynglŷn â'r rhaglen Ardaloedd Menter

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol

3.3

Gwybodaeth ychwanegol gan Gadeirydd Bwrdd Ardal Fenter Glynebwy ynghylch y cynllun Anelu'n Uchel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol

3.4

Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai ac Adfywio ynghylch adfywio canol trefi: pum mlynedd yn ddiweddarach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

3.5

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at y Cyfarwyddwr Cyffredinol ynghylch Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

3.6

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch Rhaglen Hwb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 6 a 7

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(10.15-10.20)

5.

Papur cwmpasu - Awtomeiddio ac Economi Cymru

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.

(10.20-10.21)

6.

Trafod y llythyr drafft at BT Openreach

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i anfon y llythyr at BT Openreach

(10.21-10.22)

7.

Trafod llythyr drafft at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch yr ymchwiliad Pwerau Newydd: Posibiliadau Newydd - Terfynau Cyflymder

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i anfon y llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

(10.30-11.30)

8.

Grwpiau anabledd - Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 - Craffu ar ôl Deddfu

Rhian Stangroom-Teel, Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus (Cymru), Leonard Cheshire Disability

Joshua Reeves, Yn cymryd rhan yn y rhaglen Can Do gyda Leonard Cheshire Disability

Kevin Rahman-Daultrey, Uwch Swyddog a chydlynydd TG, Pedal Power

Elin Edwards, Rheolwr Materion Allanol (Cymru), RNIB Cymru

Andrea Gordon, Rheolwr Ymgysylltu, Cŵn Tywys Cymru

Cofnodion:

8.1 Atebodd Rhian Stangroom-Teel, Joshua Reeves, Kevin Rahman-Daultrey, Elin Edwards ac Andrea Gordon gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu